Średnia cena wody za 1 m3 w gospodarstwach domowych wynosi 3,89  a w przypadku ścieków 6,47 zł, natomiast suma wynosi 10,36 zł (ceny brutto). Z tego wynika, że średnie ceny (suma: woda+ścieki) urosły  o ponad 1 zł w stosunku do roku ubiegłego Wykaz cen z roku 2013 w poszczególnych gminach można znaleźć tutaj: "cena wody i ścieków - 2013", a ceny z ubiegłego - 2012 roku w naszym archiwum tutaj).

Poniżej chcielibyśmy pokazać jak kształtują się ceny w poszczególnych miastach wojewódzkich: wykres 1 oraz  w województwach wykres. 2

- wykres 1

Suma cen (wody i ścieków) dla gospodarstw domowych w miastach wojewodzkich

-wykres 2

Suma cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych dla Województw

Cena woda to w rzeczywistości niewielka część całkowitej ceny (na rachunku), koszty stałe taryfy stanowią 80%, 40 % z tego  to amortyzacja, a podatki stanowi 20%. Tendencja wzrostu cen wody i ścieków utrzymuję się i nic nie wskazuje na to że to się zmieni.

* ceny wody i ścieków pochodzą ze strony www.cena-wody.pl