Na początek artykuły, przedstawiamy tabelę: "jak wyrzucać odpady", która zawiera podstawowe śmici produkowane w gospodarstwie domowym. Tabela ma na celu ułatwić segregację. Jest ona otwarta tzn. można ją rozwijać, poprzez dopisywanie i klasyfikowanie różnych typów odpadów.

 Segregacja - papier

Papier jest najłatwiejszym do przetworzenia surowcem wtórnym. Dzięki właściwościom  włókien papieru, można   go poddać recyklingowi około siedmiu razy (zanim włókna zrobią się zbyt krótkie, wtedy pojawia się problem z ich połączeniem). Tona zebranej makulatury pozwala uchronić przed ścięciem 17 drzew.

Do niebieskiego pojemnika na papier wrzucamy:

 • papier
 • opakowania tekturowe
 • gazety, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, 
 • czasopisma
 • książki
 • worki papierowe, papier pakowy
 • kartony, tekturę falistą

NIE WRZUCAMY:

 • opakowań z zawartością
 • pieluch jednorazowych i podpasek oraz ubrań
 • tłustych, jednorazowych opakowań i tłustych naczyń papierowych
 • kartoników po mleku i napojach
 • papieru samokopiującego
 • kalki
 • papieru woskowego
 • lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych
 • zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie

Przed wrzuceniem papieru należy usunąć wszystkie elementy metalowe (np. zszywki, klamerki, spinacze) lub plastikowe. Ważne również, aby segregowana makulatura nie była mokra oraz zanieczyszczona przez piasek, grzyby itp.

Segregacja - szkło

Szkło nadaje się w 100% do recyklingu. Pojemniki szklane można przetwarzać wielokrotnie. Szkło można przetworzyć w całości i to co ważne, nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Jeżeli istnieje taka możliwość, to należy segregować je pod względem koloru.

Do zielonego pojemnika na szkło wrzucamy:

 • butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek)
 • słoiki ze szkła barwionego bez zacisków, gumowych uszczelek. a także bez nakrętek 

NIE WRZUCAMY:

 • opakowań po lekach
 • szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego
 • świetlówek, żarówek
 • termometrów
 • szkła okularowego
 • porcelany, fajansu, ceramiki, doniczek, kryształu
 • luster, kineskopów
 • szyb samochodowych

Do białego pojemnika na szkło wrzucamy:

 • butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek)
 • słoiki ze szkła bezbarwnego bez zacisków, gumowych uszczelek. a także bez nakrętek 

NIE WRZUCAMY:

 • porcelany, fajansu, ceramiki, doniczek, kryształu
 • szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego
 • luster, kineskopów
 • świetlówek, żarówek
 • opakowań po lekach
 • szyb samochodowych
 • termometrów
 • szkła okularowego

Przed wyrzuceniem szkła ważne jest by usuwać plastikowe czy metalowe zakrętki, korkowe zatyczki itp., gdyż mogą zakłócać proces przetwarzania. Najlepiej szklane opakowania wrzucić do pojemników niepotłuczone.  Natomiast, dokładne mycie szkła jak również zdejmowanie etykiet nie jest konieczne.

Segregacja - tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne takie jak produkty  plastykowe są bardzo uciążliwe dla środowiska ze względu na czas rozkładu, dlatego warto oddzielać tego typu produkty od pozostałych odpadów. Butelki plastikowe  są bardzo dobrze wyceniane w punktach skupu.

Metal – można przetwarzać na wiele sposobów, wytwarzając  np. puszki czy naczynia (np. wykorzystując puszki ze złomu, zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii i zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko jaki ma produkcja aluminium)

Do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne wrzucamy:

 • worki i reklamówki niepodlegające biodegradacji 
 • aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali, kapsle
 • kartoniki po mleku i napojach
 • zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach (bez nakrętek)
 • plastikowe opakowania po żywności (koszyczki po owocach, puste opakowania po jogurtach, serkach)
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek)
 • folie i torebki z tworzyw sztucznych

NIE WRZUCAMY:

 • plastikowych zabawek
 • jednorazowych naczyń
 • opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych
 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
 • sprzętu AGD
 • części samochodowych
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • butelek i pojemników z zawartością

Trzeba Pamiętać by wrzucane do pojemników butelki były zgniecione i niezakręcone, pozwoli to na zaoszczędzenie miejsca oraz ułatwi pracę w sortowni. Mycie opakowań nie jest konieczne

Segregacja - odpady zielone

Do brązowego pojemnika na odpady zielone wrzucamy:

 • liście
 • rozdrobnione gałęzie
 • ściętą trawę

NIE WRZUCAMY:

 • ziemi i kamieni
 • resztek żywności
 • obierków

Segregacja - odpady zmieszane

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy:

 • wszystkie odpady komunalne, które nie podlegają zbiórce selektywnej i nie są odpadami niebezpiecznymi
 • wystudzony popiół
 • artykuły higieniczne (w tym pieluchy jednorazowe i podpaski)
 • odpady kuchenne

NIE WRZUCAMY:

 • świetlówek i żarówek energooszczędnych
 • gruzu
 • odpadów zielonych
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • baterii i akumulatorów
 • zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych
 • opakowań po farbach i rozpuszczalnikach

 

Odpady zbierane są także w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. gradowiska). Przyjmują one:

 • odpady problemowe:
  - odpady betonu, gruz betonowy z roziórek i remontów, gruz ceglany
  - zużyte opony
  - odzież, tekstylia
  - oleje i tłuszcze jadalne
  - opakowania z drewna
 • Odpady niebezpieczne
  - detergenty zawierające substancję niebezpieczne
  - przeterminowane leki
  - środki i odczynniki chemiczne (kwasy, zasady)
  - bardzo toksyczne środki ochrony roślin
  - stare farby i rozpuszczalniki
  - farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice
  - zużyty olej silnikowy i filtry olejowe
  - świetlówki i żarówki energooszczędne
  - termometry rtęciowe, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • Elektroodpady
  - zużyte baterie i akumulatory
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, drobny sprzęt AGD, komputery itp.)
 • Odpady wielkogabarytowe
  - sprzęt AGD dużych rozmiarów
  - meble
 • Odpady zbierane w sposób selektywny
   - makulaturę
   - szkło
   - tworzywa sztuczne
   - odpady zielone

Punkty selektywnej zbiórki nie zbierają:

 • materiałów zawierających azbest
 • dzyb samochodowych
 • papy
 • szkła zbrojonego i hartowanego
 • odpadów w opakowaniach cieknących
 • odpadów nieoznaczonych (bez możliwości wiarygodnej identyfikacji)
 • części samochodowych (np. reflektory, zderzaki, itp.)

 

Te odpady, które nie są przyjmowane przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy przekazać firmom posiadającym uprawnienia do ich odbioru.