Segregacja odpadów ma ogromny wpływ na odzyskiwanie surowców, oszczędzanie energii i ochronę środowiska. Dzięki segregacji śmieci, późniejszy proces recyklingu (wytwarzanie nowych produktów), jest znacznie łatwiejszy i skuteczniejszy.  Proces ten pozwala na:
- wykorzystanie surowców wtórnych, a co za tym idzie ochronę zasobów naturalnych,
- obniżenie kosztów wytwarzania nowych produktów, 
- zmniejszenie ilość opadów, które zalegają na składowiskach, śmietniskach,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebnej do wytworzenia nowych produktów.
 Zalety powtórnego wykorzystane odpadów są ogromne, coraz częściej w ten sposób pozyskane zasoby wykorzystuje się w produkcji przedmiotów codziennego użytku np. mebli, ubrań, papieru toaletowego, itp.

Poniżej kilka pozytywnych przykładów jakie niesie ze sobą segregacja śmieci i recykling:

Papier

Papier po odpadach zielonych, zwykle stanowi największą część odpadów komunalnych. Recykling 1 tony papieru pozwala:

 • na zaoszczędzenie 2,5 m sześc. przestrzeni na składowiskach,
 • na zaoszczędzenie aż 26 497,88 litrów wody;
 • na zredukowanie potrzeb energetycznych potrzebnych do wytworzenia papieru z surowych (naturalnych)
 • na zredukowanie emisję gazów cieplarnianych;

Recykling Papieru

Z papieru można wytworzyć około 5 000 rodzajów produktów np.  papier do pisania, serwetki, taśmy maskujące/ochraniające, banknoty, izolacja samochodowa, klosze oświetleniowe, bandaże, filtry do kawy, maseczki ochronne, fartuchy szpitalne, abażury, doniczki i podstawki, opakowania do jajek, itp.

Szkło

Produkty szklane w praktyce mogą być poddawane recyklingu bez końca. Z odzysku szkła powstaje tzw. stłuczka, która jest suplementem dla wielu wyrobów. Z 90% odzyskanego szkła można wytworzyć butelki i słoiki. Recykling szkła pozwala:

 • oszczędzanie energii gdyż stłuczka topi się w niższej temperaturze niż surowy materiał
 • oszczędzenie pieniędzy - stłuczka szklana kosztuje mniej niż surowy materiał
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Recykling szkła

Ze szkła przede wszystkim można wytworzyć: pojemniki szklane, kafelki kuchenne, blaty kuchenne, izolacje ścian, itp

Plastik

Recykling plastiku jest bardzo istotny ze względu na  czas potrzebny do jego biodegradacji. Plastikowe wyroby  mogą zalegać nawet przez kilkaset lat. Powtórne przerobienie materiału PET pozwala na wyprodukowanie nowych tworzyw i zaoszczędzenie 60% energii.

Recykling plastiku

Recykling plastiku (PET, HDPE) pozwala na uzyskanie: opakowań, butelki, powłokę na tekturę falistą, ubrania np. kurtki polarowe, meble ogrodowe, folie, słupki drogowe, ogrodzenia, zabawki, długopisy, ekrany przeciwhałasowe, ramy okienne z PVC, oleje opałowe, płyty termoizolacyjne, itp.

Metal

Recykling metali zależy od rodzaju przetworzonego materiału i może przynieść ogromne korzyści np:

 • recykling stali jest znacznie tańszy niż pozyskiwanie surowej rudy (potrzebnej do produkcji stali). Przetworzenie tego materiału umożliwia znaczną redukcję zapotrzebowania na energię w stosunku do procesu produkcji z surowych materiałów. Produkcja stali z materiałów poddanych recyklingowi zmniejsza ilość wytworzonego gazu cieplarnianego w porównaniu z procesem produkcji z użyciem surowej rudy
 • recykling jednej puszki (aluminium) pozwala zaoszczędzić energię równą energii potrzebnej do zasilania odbiornik telewizyjny przez 3 godziny.

Recykling puszek aluminiowych

Odpady organiczne:

Odpady tego typu mogą  posłużyć do nawożenia ogrodu, dzięki obecnym technologiom można przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.

Kompost jako forma zagospodarowania odpadów organicznych jest korzystna  dla środowiska, gdyż:

 • kompostowane pomaga użyźnić glebę, zwiększa jej odporność na wysychanie i redukują konieczność dodatkowego stosowania nawozów,

Kompostowanie

 • redukuje ilość metanu na składowiskach,
 • odpady organiczne wyrzucane do typowych pojemników na śmieci mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia gdyż przyciągają gryzonie i insekty, natomiast problem ten redukuje wyrzucenie odpadów zielonych do specjalnych pojemników.

Korzyści z recyklingu innych odpadów - przykłady

Recykling oleju:

 • zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia zbiorników wodnych, np. olej silnikowy podczas jednej wymiany może skazić  tysiące litrów wody pitnej, do tego taki olej jest silnie toksyczny i może zawierać metale ciężkie
 • obniża zużycie ropy naftowej np. do wytworzenia 2,37 litra nowego oleju silnikowego potrzeba tylko 3,79 litra zużytego oleju, w przypadku surowego surowca (ropy naftowej) aż158,99 litrów

Recykling sprzętów elektronicznych:

 • zmniejsza zużycie zasobów naturalnych, np. z 1 miliona telefonów komórkowych można odzyskać nawet 15,87 ton miedzi, 350  kilogramów srebra, 34 kilogramy złota czy 14,96 kilogramów palladu
 • zmniejsza zużycie energii np. przetworzenie 1 miliona laptopów pozwala zaoszczędzić energię elektryczną równą, przeciętnemu rocznemu zużyciu ok. 3500 gospodarstw domowych
 • pozwala zmniejszyć  zanieczyszczenie powietrza, wody, emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji sprzętu z surowych materiałów

Recykling baterii:

 • zapobiega skażeniu środowiska (baterie zawierają elektrolity, metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm, nikiel)
 • z baterii można pozyskać plastik i metalem mogą one posłużyć do produkcji nowych np.  bateria kwasowo-ołowiowa zawiera od 60% do 80% przetworzonego ołowiu

Recykling tekstyliów:

 • w przypadku bawełnianych tekstyliów można uzyskać wysokiej jakości papier;
 • pozyskać materiał do samochodowej izolacji lub wypełniaczy siedzeń;
 • uzyskać materiały jako włókna do tapicerek, a nawet materiałów budowlanych.