Symbole/etykiety ekologiczne – to znaki, które pozwalają określić czy dany produkt jest przyjazny środowisku. Oznaczenia te umieszczone są na opakowaniu i obejmują bardzo wiele kategorii produktów. Są nadawane przez administracje rządową, stowarzyszenia handlowe, przemysłowe oraz przez organizacje konsumenckie. W Polsce najbardziej znanym znakiem ekologicznym jest Eko-Znak, który przyznawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji od 1998 roku.

Ubieganie się o nadanie prawa do posługiwania się ekoznakiem jest dobrowolne. Wiele firm ubiega się o możliwość oznakowania swoich produktów symbolami ekologicznymi, gdyż poprawia to wizerunek i zwiększa świadomość ochrony środowiska naturalnego. Wpływa to także na popyt proekologicznych produktów, a to ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania człowieka.

Oznaczenia ekologiczne dzielimy na trzy kategorie:

  • Produkty ekologiczne - ekoprodukty.
  • Opakowania ekologiczne - ekoopakowania.
  • Żywność ekologiczna  - ekożywność.

Poniżej przedstawiamy przykładowe oznaczenia:

  • Znak Ekologiczny EKO - przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji od 1998 roku. Przyznawany jest usługom i wyrobom krajowym i zagranicznym, które spełniają odpowiednie kryteria ochrony środowiska, zdrowia i ekonomiczne,


Znak Ekologiczny EKO

  • Możliwość ponownego wykorzystania - znak pojawia się na opakowaniach wielokrotnego użytku. Opakowania tego typu po wykorzystaniu nie stają się odpadem (muszą nadawać się do użycia co najmniej dwa razy) np. szklane butelki, puszki itp.

Możliwość ponownego wykorzystania

  • Opakowania biodegradowalne – stosuje się dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania nie uwalniając przy tym szkodliwych substancji. Etykieta ekologiczna jest przyznawana przez DIN CERTCO (Niemiecki Instutut Standaryzacji)

Opakowania biodegradowalne

  • Opakowanie nadające się do recyklingu – stosuje sie dla opakowań, które nadają się do powtórnego przetworzenia (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne - pojemniki, butelki, papier - torby). W środku pętli może znajdować się liczba która informuje jaki procent materiałów pochodził z recyklingu.  

Opakowanie nadające się do recyklingu

  • Przydatność do recyklingu - etykieta ekologiczna przydatności do recyklingu.  Wraz ze wzrostem W Polsce tworzą one już około 30% odpadów komunalnych. 

Przydatność do recyklingu

  • Dbaj o czystość. Wrzuć do kosza. Statystyczny Polak produkuje ponad 350 kg śmieci rocznie. 

Dbaj o czystość

  • Euroliść – przyznawany jest przez Komisję Europejską produktom ekologicznym w Unii. Umieszczany na wszystkich opakowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających normy wspólnotowe. 

Euroliść