Zasoby wody  na Ziemi stanowi  około 97 proc. wody słonej i tylko 3% wody słodkiej. Woda słona to przede wszystkim oceany i morza, natomiast na wodę słodką składa się woda powierzchniowa (rzeki, jeziora) – 1%, woda, podziemna – 22% i  woda w lodowcach – 77 proc. To zestawienie wskazuje, że woda podziemna, która jest najbardziej wykorzystywana przez  gospodarstwa domowe i przemysł  stanowi niewielki ułamek (zaledwie 0,7) całych ziemskich zasobów wody. Niestety podziemne źródła wody nie są uzupełniane w takim tempie by nadążyć za ich uzupełnieniem, stanowi to dzisiaj ogromny problem. Także  wzrost liczby mieszkańców świata i ogromne tempo rozwoju gospodarczego, powoduje, że woda jest intensywniej eksploatowane, a to prowadzi do tego że czystej wody zaczyna po prostu brakować.
Obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny)
Pod wpływem energii słonecznej wody powierzchniowe (oceany, morza, jeziora, rzeki), grunt jak i  roślinność oddają wodę do atmosfery w postaci pary wodnej (stan przejściowy).  Najwięcej wody oddawana jest oceanom (ze względu na ich zajmowaną powierzchnię), na ląd dociera  znacznie mniejsza część pary wodnej. Po skropleniu, woda ta uzupełnia zbiorniki wodne, a około 30% wsiąka w glebę i zasila wody podziemne. Przyjmuje się, że wędrówka wody poprzez chmury, deszcz i powrót do źródła trwa  około dwóch tygodni. Jeśli pobór wody przez człowieka jest intensywniejszy niż zasilanie źródła (np. przez opady deszczu), wody w nim ciągle ubywa. W rezultacie w rejonach o niskich opadach (np. w krajach Afrykańskich) jest coraz więcej źródeł całkowicie wyeksploatowanych. Do obudowy tych źródeł potrzeba wielu lat.
Szkodliwe działanie człowieka
Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na niszczenie podziemnych źródeł wody jest stale zmniejszenie się terenów o właściwościach retencyjnych (zdolność terenu do zatrzymania wody, a następnie zasilanie wód gruntowych). Taką zdolność ma przede wszystkim podłoże, które jest pokryte roślinnością . Z powierzchni odsłoniętej ziemi (pozbawionej roślinności) większość wody z opadów od razu wyparowuje lub spływa do wód powierzchniowych. Jednym ze sposobów przeciwdziałania zmniejszającej się ilości wód gruntowych jest zalesianie terenu lub odpowiednia gospodarka terenów rolniczych.
Dla retencji znaczenie ma także sposób zagospodarowania rzek. W miejscach gdzie brzegi są nieuregulowane (szeroka strefa zalewowa, porośnięte zaroślami) woda może się zatrzymać i zasilić wody gruntowe. Problemem stanowią rzeki tzw. uregulowane, gdzie brzegi są betonowe, stanowią one koryta wodne, które odprowadzają słodką wodę do mórz.
Poważnym problemem stanowi skażenie wód głębinowych poprzez nawozy, środki ochrony roślin, metale ciężkie itp
Problem braku wody pitnej zaczyna dotykać także wielu krajów Europy np. Polski. Oczywiście jeszcze sytuacja nie jest tak tragiczna jak w niektórych krajach afrykańskich, dlatego warto już teraz przeciwdziałać i wspierać każdą formę oszczędzania wody. 
W następnym artykule przedstawimy w jaki sposób zabrać się za oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym.

Zasoby wody  na Ziemi stanowi około 97 proc. wody słonej i tylko 3% wody słodkiej. Woda słona to przede wszystkim oceany i morza, natomiast na wodę słodką składa się woda powierzchniowa (rzeki, jeziora) – 1%, woda, podziemna – 22% i  woda w lodowcach – 77 proc. To zestawienie wskazuje, że woda podziemna, która jest najbardziej wykorzystywana przez gospodarstwa domowe i przemysł  stanowi niewielki ułamek (zaledwie 0,7) całych ziemskich zasobów wody. Niestety podziemne źródła wody nie są uzupełniane w takim tempie by nadążyć za ich uzupełnieniem, stanowi to dzisiaj ogromny problem. Także  wzrost liczby mieszkańców świata i ogromne tempo rozwoju gospodarczego, powoduje, że woda jest intensywniej eksploatowane, a to prowadzi do tego że czystej wody zaczyna po prostu brakować.

Obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny)

Obieg wody w przyrodzie - cykl hydrologiczny

Pod wpływem energii słonecznej wody powierzchniowe (oceany, morza, jeziora, rzeki), grunt jak i  roślinność oddają wodę do atmosfery w postaci pary wodnej (stan przejściowy).  Najwięcej wody oddawana jest oceanom (ze względu na ich zajmowaną powierzchnię), na ląd dociera  znacznie mniejsza część pary wodnej. Po skropleniu, woda ta uzupełnia zbiorniki wodne, a około 30% wsiąka w glebę i zasila wody podziemne. Przyjmuje się, że wędrówka wody poprzez chmury, deszcz i powrót do źródła trwa  około dwóch tygodni. Jeśli pobór wody przez człowieka jest intensywniejszy niż zasilanie źródła (np. przez opady deszczu), wody w nim ciągle ubywa. W rezultacie w rejonach o niskich opadach (np. w krajach Afrykańskich) jest coraz więcej źródeł całkowicie wyeksploatowanych. Do obudowy tych źródeł potrzeba wielu lat.

Szkodliwe działanie człowieka

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na niszczenie podziemnych źródeł wody jest stale zmniejszenie się terenów o właściwościach retencyjnych (zdolność terenu do zatrzymania wody, a następnie zasilanie wód gruntowych). Taką zdolność ma przede wszystkim podłoże, które jest pokryte roślinnością . Z powierzchni odsłoniętej ziemi (pozbawionej roślinności) większość wody z opadów od razu wyparowuje lub spływa do wód powierzchniowych. Jednym ze sposobów przeciwdziałania zmniejszającej się ilości wód gruntowych jest zalesianie terenu lub odpowiednia gospodarka terenów rolniczych.

Dla retencji znaczenie ma także sposób zagospodarowania rzek. W miejscach gdzie brzegi są nieuregulowane (szeroka strefa zalewowa, porośnięte zaroślami) woda może się zatrzymać i zasilić wody gruntowe. Problemem stanowią rzeki tzw. uregulowane, gdzie brzegi są betonowe, stanowią one koryta wodne, które odprowadzają słodką wodę do mórz.

Poważnym problemem stanowi skażenie wód głębinowych poprzez nawozy, środki ochrony roślin, metale ciężkie itp

Problem braku wody pitnej zaczyna dotykać także wielu krajów Europy np. Polski. Oczywiście jeszcze sytuacja nie jest tak tragiczna jak w niektórych krajach afrykańskich, dlatego warto już teraz przeciwdziałać i wspierać każdą formę oszczędzania wody. 

 

W następnym artykule przedstawimy w jaki sposób zabrać się za oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym.